Zarządzanie wspólnotami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. istnieje na skierniewickim rynku nieruchomości od 1996 roku. Specjalizujemy się w zarządzaniu nieruchomościami własnymi oraz zleconymi w oparciu o umowy na zarządzanie. Nasze usługi skierowane są do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę ich nieruchomości.

 

Pełna oferta świadczenia usług przez naszą spółkę obejmuje:

  •  zarządzanie i administrowanie,
  •  kompleksową obsługę finansowo-księgową,
  •  prowadzenie dokumentacji technicznej budynku,
  •  sprzątanie obiektów (klatek schodowych, pomieszczeń, urządzeń sanitarnych, hal garażowych),
  •  usługi, prace konserwatorskie w tym szybkie usuwanie awarii jej skutków na nieruchomości wspólnej,
  •  obsługę prawną w tym doradztwo dla właścicieli.

 


Zarządzanie prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte przede wszystkim w „Ustawie o własności lokali”, „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”, „Kodeksie  cywilnym”, „Prawie budowlanym” oraz innych aktach prawnych.

 

Chcemy podkreślić, że dzięki współpracy z zarządami wspólnot mieszkaniowych udało nam się przyczynić do zracjonalizowania kosztów utrzymania nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami opieramy na pełnej przejrzystości. Większość Wspólnot zarządzanych przez ZGM Sp. z o.o. w Skierniewicach posiada własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Procedury przetargowe przebiegają w oparciu o poniższe zasady: zapraszamy podmioty gospodarcze do złożenia ofert na wykonanie zadania wcześniej zatwierdzonego w planie gospodarczym; przy udziale przedstawicieli wspólnot następuje otwarcie i analiza ofert; po wyborze Wykonawcy Zarząd wspólnoty zawiera umowy wg wynegocjowanych warunków. Podkreślenia wymaga fakt, że przy takim działaniu zarządcy nieruchomością, właściciele lokali mają bezpośredni wpływ na wybór Wykonawcy robót, a rolą zarządcy jest dopilnowanie wykonania przedmiotu umowy.

 

Aktualnie nasza Spółka zarządza kilkudziesięcioma wspólnotami mieszkaniowymi. Zatrudniamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów - doświadczonych administratorów, licencjonowanych zarządców nieruchomości, księgowych, specjalistów obsługi technicznej - traktujących swoją pracę z pasjąi entuzjazmem. Nasze działania księgowo-rozliczeniowe prowadzone są w programie firmy Mieszczanin

 

– System Łatwej Obsługi Nieruchomości. Każdy Właściciel przy użyciu loginu i hasła nadanego przez system posiada bezpośredni wgląd do swojego konta księgowego w e-kartotece.

 

Z doświadczenia wiemy, że to rozwiązanie w rewolucji mediów elektronicznych odpowiada mieszkańcom oraz usprawnia kontrolę nad swoimi finansami.

Zapraszamy do współpracy.
 

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.