Przetarg lokale użytkowe

PRZETARG 

Ustny nieograniczony na wynajem lokali uzytkowych położonych w Skierniewicach przy ul: 

 

1. Batorego 5

Powierzchnia użytkowa 10,80 m2   -   godzina 10:00

Cena wywoławcza netto 33,00 zł/m2

 

2. Sobieskiego 11 

Powierzchnia użytkowa 101,90 m -  godzina 10:30

Cena wywoławcza netto 27,00zł/m2

 

3. Gałeckiego 12

Powierzchnia użytkowa 23,89 m2  -  godzina 11:00

Cena wywoławcza netto 15,00 zł/m2

 

 

Aukcja odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku, w Siesibie Spółki - ul. Rawska 33 w Skierniewicach 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 800,00 zł na rachunek bankowy :

Bank Społdzielczy 93 9297 0005 0177 5197 2010 0008

 

Dodatkowych informacji udziela dział adiministracji ZGM - pokój nr 7 w godz. 07:00-15:00

Telefon kontaktowy : 46/833-21-42 lub 833-26-53 wew. 13 lub 15.

Lokale można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, do dnia 25 listopada 2022 roku.

 

Zasady aukcji określa Regulamin Przetargów dostępny dla zainteresowanych w siedzibie Spółki oraz na stronie www

 

Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.