STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

„Strukturę  organizacyjną  i zasady funkcjonowania  Spółki  określa Regulamin  Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z. o.o. wprowadzony na podstawie Uchwały nr 1/2018 z dnia 03.01.2018r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z.o.o.”

 

Władze spółki:

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Skierniewice

 


 

Rada Nadzorcza     

   Przewodniczący Rady Nadzorczej - Anna Kulesza Bodych     

   Członek Rady Nadzorczej – Adam Stanecki   

   Członek Rady Nadzorczej – Aneta Góraj 

   Członek Rady Nadzorczej – Edyta Cieślak

   Członek Rady Nadzorczej – Mirosław Woźniak 

 


 

Zarząd Spółki

Zarząd jest jednoosobowy. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.          

   Prezes: Łukasz Paruzel

 


 

Prokurent Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Główny księgowy

   Agnieszka Supera

 


 

pozostałe komórki organizacyjne

  • Dział Finansowo Księgowy
  • Dział Obsługi Wspólnot i Najemców Lokali Mieszkalnych
  • Dział Kadrowo-Płacowy
  • Dział Techniczno-Eksploatacyjny
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Organizacyjny
  • Dział Windykacji

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.