Status prawny

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 28 listopada 1996 roku Nr 121/96/28 zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma Spółki brzmi: “Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice. Akt założycielski Spółki stanowi akt notarialny Repertorium A Nr 1556/96r. z dnia 16 grudnia 1996 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000 197037 w dniu 04.03.2004 r. Poprzez dokonanie rejestracji, Spółka nabyła osobowość prawną. Przedmiot oraz zakres działania Spółki określa umowa Spółki i kodeks spółek.

Spółka jest płatnikiem podatku VAT i w systemie identyfikacji podatkowej otrzymała NIP: 836-133-14-03

 

 

Struktura własności

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Skierniewice, pod firmą: ZGM Spółka z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Rawska 33. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4. 518.000 zł i dzieli się na 4444 równych i niepodzielnych udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Skierniewice reprezentowane przez Prezydenta Miasta, które posiada 100% udziałów.

 

 

Przedmiot dzaiłalności

 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie bieżącego zapewnienia prawidłowej eksploatacji budynków komunalnych, a  w szczególności:

 • PKD – 68.32.Z          Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie
 • PKD – 68.20.Z          Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • PKD – 68.10.Z          Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • PKD – 41.10.Z          Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • PKD – 43.99.Z          Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • PKD – 43.21.Z          Wykonanie instalacji elektrycznych
 • PKD – 43.22.Z          Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • PKD – 43.32.Z          Zakładanie stolarki budowlanej
 • PKD – 43.34.Z          Malowanie i szklenie
 • PKD – 43.39.Z          Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • PKD – 81.10.Z          Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.