ZGM Skierniewice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Skierniewicach (ZGM) jest Spółką komunalną Miasta Skierniewice, której głównym zadaniem jest zarządzanie zasobami komunalnymi (mieszkaniami i lokalami użytkowymi) będących własnością Miasta Skierniewice.

 

W naszej działalności skupiamy się na bieżącym utrzymaniu dobrego stanu technicznego powierzonych zasobów komunalnych. Dokładamy wszelkich starań, aby najemcom skierniewickich mieszkań i lokali żyło się bardzo dobrze!

O firmie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Miasta Skierniewice nr 121/96/28 z dnia 28 listopada 1996 roku i jest Spółką komunalną Miasta Skierniewice.

Struktura firmy

“Strukturę  organizacyjnąi zasady funkcjonowania Spółki  określa Regulamin  Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z. o.o. wprowadzony na podstawie Uchwały nr 1/2018 z dnia 03.01.2018r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z.o.o.”

Status prawny

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Skierniewice, pod firmą: ZGM Spółka z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Rawska 33. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4. 518.000 zł i dzieli się na 4444 równych i niepodzielnych udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Skierniewice reprezentowane przez Prezydenta Miasta, które posiada 100% udziałów.

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.