Do wynajecia

Lokale użytkowe przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością lub pozostających pod zarządzaniem ZGM Sp. z o.o. w Skierniewicach odbywa się w drodze przeprowadzenia aukcji (przetargów ustnych) ogłaszanej przez Prezesa Zarządu ZGM Sp. z o.o. w Skierniewicach zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargów na najem lokali użytkowych zamieszczonego w zakładce „Do pobrania”.

Zobacz lokal
do wynajęcia!

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.