Brama Bombla

15.11.2021 .r

ZGM SKIERNIEWICE

Przedstawiamy Państwu prawdziwa historię ,, Bramy Bombla”.

Budynek wraz z bramą powstał pod koniec XIX wieku. Należał do bogatego, żydowskiego przedsiębiorcy Mosze Bombla. Mosze Bombel był handlarzem, a po wygraniu przetargu na budowę koszar przy ulicy Kilińskiego, stał się lokalnym biznesmenem. Należał do dozoru bóżniczego w 1896 r., a w 1916 został reprezentantem społeczności żydowskiej w radzie miasta. Swoje dzieci, zarówno chłopców jak i dziewczynki, wykształcił najlepiej jak potrafił. Syn Bombla, Abram Antoni ukończył studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie wojny służył w 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, w Departamencie Sanitarnym Spraw Wojskowych. Na froncie był wśród personelu medycznego pociągu sanitarnego Heleny Paderewskiej, który organizował pociągi sanitarne przeznaczone dla żołnierzy rannych w czasie działań na froncie. W 1927r. został mianowany porucznikiem i przydzielony do 1. Batalionu sanitarnego. Został zamordowany w 1940r. w Katyniu.

Równie okrutny los spotkał inne dzieci Mosze Bombla. Przed II wojną światową wszyscy mieszkali w Warszawie i trafili do warszawskiego getta. W czasie II wojny światowej zamordowani w obozie koncentracyjnym na Majdanku zostali: Sala Bombel, nauczycielka w Szkole Pielęgniarskiej lat 54; Luba Bombel, urzędniczka, lat 40; Janina Bombel, lat 37; Jerzy Bombel, lat 47.

Nie wiadomo kiedy zmarł Mosze Bombel.

W dużym przechodnim domu w bramie Bombla w latach 1900-1916 mieścił się Zakład Naukowy Żeński Bronisławy Kuczyńskiej. Na pierwszym piętrze mieszkała przełożona Kuczyńska z dziećmi.

Podczas II wojny światowej z mieszkań w bramie Bombla Niemcy wysiedlali lokatorów, a kwaterowali wojska węgierskie. Po wojnie lokale zamieszkiwali przypadkowi ludzie, którzy trafiali tam po utracie swoich domów gdzieś w świecie. A żydowskiej rodzinie Bomblów pewnie nawet nie przyszłoby do głowy, że w XXI wieku jedna ze skierniewickich bram będzie wciąż nosić ich imię.

Informacje czerpaliśmy z książki Pani Anety Kapelusz pt. ,,Tajemnice Bramy Bombla i inne opowieści”.

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.