Zmiana stawki czynszu

10.06.2022 .r

ZGM SKIERNIEWICE

Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice informuje, że Zarządzeniem nr 112.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 2 czerwca 2022 r., zmieniona została wysokość stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice, a mianowicie:

 

1)    wysokość stawki maksymalnej (bazowej) czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych  stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice na kwotę 6,30 zł miesięcznie,

2)    wysokość stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej za najem socjalny w lokalach w mieszkaniowym zasobie Miasta Skierniewice na kwotę 2,07 zł miesięcznie,

3)    wysokość stawki czynszu w pomieszczeniach tymczasowych będzie miała taką samą wartość jak za najem socjalny w lokalach w mieszkaniowym zasobie Miasta Skierniewice.

 

Dla lokali o obniżonej wartości użytkowej mają zastosowanie czynniki obniżające maksymalną stawkę czynszu - Uchwała nr IV/10/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019-2023.

Prosimy o zgłaszanie awarii pod nr telefonu: 46 833-26-53 wew. 22

Dyżurny po godz. 15.00 tel: 601 995 081 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Skierniewicach

 

Adres: ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice

Nr telefonu: 46 833 26 53, 46 833 21 42

E-mail: sekretariat@zgmskierniewice.com.pl

NIP: 836-13-31-403

Regon: 750051353

PREZES ZARZĄDU Łukasz Paruzel

 

Przyjęcia interesantów

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o uprzednie telefoniczne umówienie się za pośrednictwem Sekretariatu.